Skip directly to content

CSA

CSA

Ons hedendaags marktmechanisme is gebaseerd op een vrije markt, waar winst centraal staat. Dit economisch systeem blijkt niet geschikt voor de productie van voedsel: de voedingswaarde van onze voeding is tegenwoordig erg laag en de verontreiniging vaak veel te hoog.

Bovendien zorgen lange bevoorradingsketens en te veel tussenhandel ervoor dat de verloning die de boer krijgt voor zijn producten veel te laag is. Dit systeem staat op springen.

CSA, Community Supported Agriculture, zoekt hier een oplossing voor, in een nieuw soort economie. De lokale gemeenschap draagt samen het landbouwbedrijf, zodat er tijd en geld beschikbaar komt voor een duurzame landbouw, gericht op kwaliteit.

CSA ontstond in de jaren ’60 in Japan, vanuit het volk. In Amerika kende het een sterke opgang sinds de jaren ’80; tegenwoordig zijn er daar al zo’n 1700 CSA-bedrijven. Ook in Europa kent het systeem meer en meer aanhangers. In België startte het Open Veld in Heverlee in 2007; intussen werken reeds een 10-tal bedrijven in Vlaanderen volgens dit principe.

Meer informatie over het concept en haar geschiedenis op de site van CSA Netwerk

 

Zelfoogst met oogstaandeel

De Wakkere Akker past CSA toe in de vorm van een zelfoogstboerderij met oogstaandeel. Dit betekent dat je lid kan worden door in de lente een bijdrage te betalen, en in ruil zelf je groentjes en fruit kan komen oogsten op het veld. Dit systeem biedt vele voordelen: 

 

De Afspraken

1.      Na het betalen van een jaarlijkse bijdrage mag je zelf je groenten komen oogsten. De bijdrage voor seizoen 2013 bedraagt €250 voor een volwassene (vanaf 18 jaar) en voor kinderen geldt: leeftijd x €10. Een gezin betaalt maximum voor 4 personen. Het lidgeld wordt elk jaar ten laatste in februari betaald of zo snel mogelijk indien je deelneemt tijdens het seizoen.

2.      Je mag om het even op welke dag of welk uur komen oogsten. Wat, hoeveel en wanneer je oogst is niet precies bepaald. Het principe is dat je oogst wat je zelf voor eigen gebruik nodig hebt.  Hamsteren (inmaken, invriezen,…) kan enkel op aangeven. Het doorverkopen van producten wordt als een ernstige overtreding gezien. Er is geen regeltje voor elke situatie, maar hou het eerlijk en zorg dat er voldoende overblijft voor de anderen.

3.      Je volgt de oogstrichtlijnen zo goed mogelijk op. Deze zal je vinden op de informatie borden op het veld en op de site.

4.      Hulp is altijd welkom.

5.      Er zal het nodige materiaal ter beschikking zijn om de oogstwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.  Voor verpakkingsmateriaal zorg je zelf.

6.      Volwassenen zijn altijd verantwoordelijk voor hun kinderen.  De boer kan niet verantwoordelijk gesteld worden.

7.      Parkeren gebeurt enkel op legale wijze, niet voor of op opritten van buren. Als je vooraan aan het gebouw geen plaats vindt, parkeer dan op de Tildonkssteenweg of in de Zijpstraat (Cargill). Kom liefst met de fiets.

8.      Respect voor de anderen, de groenten en het land is de basis van dit project.

9.      Het oogstrisico wordt gedeeld tussen boer en oogstaandeelhouders.