Skip directly to content

CSA

CSA

Ons hedendaags marktmechanisme is gebaseerd op een vrije markt, waar winst centraal staat. Dit economisch systeem blijkt niet geschikt voor de productie van voedsel: de voedingswaarde van onze voeding is tegenwoordig erg laag en de verontreiniging vaak veel te hoog.

Bovendien zorgen lange bevoorradingsketens en te veel tussenhandel ervoor dat de verloning die de boer krijgt voor zijn producten veel te laag is. Dit systeem staat op springen.

CSA, Community Supported Agriculture, zoekt hier een oplossing voor, in een nieuw soort economie. De lokale gemeenschap draagt samen het landbouwbedrijf, zodat er tijd en geld beschikbaar komt voor een duurzame landbouw, gericht op kwaliteit.

CSA ontstond in de jaren ’60 in Japan, vanuit een groep bezorgde huismoeders. In Amerika kende het een sterke opgang sinds de jaren ’80; tegenwoordig zijn er daar enkele duizenden CSA-bedrijven. Ook in Europa kent het systeem meer en meer aanhangers. In België startte het Open Veld in Heverlee in 2007; intussen werken reeds een 10-tal bedrijven in Vlaanderen volgens dit principe.

Meer informatie over het concept en haar geschiedenis op de site van CSA Netwerk

 

Zelfoogst met oogstaandeel

De Wakkere Akker past CSA toe in de vorm van een zelfoogstboerderij met oogstaandeel. Dit betekent dat je lid kan worden door in de lente een bijdrage te betalen, en in ruil zelf je groentjes en fruit kan komen oogsten op het veld. Dit systeem biedt vele voordelen: 

 

De Afspraken

  1. Na het betalen van een jaarlijkse bijdrage mag je zelf je groenten komen oogsten tussen 1 April 2020 en 1 April 2021. De bijdrage voor seizoen 2020 bedraagt €325 voor een volwassene,  en voor kinderen tot 18 geldt: leeftijd in jaren x €16,50. Het lidgeld wordt ten laatste op 1 April betaald of zo snel mogelijk indien je deelneemt tijdens het seizoen.
  1. Je mag om het even op welke dag of welk uur komen oogsten. Wat en hoeveel je oogst is niet precies bepaald. Het principe is dat je oogst wat je zelf vers verbruikt.  Hamsteren (inmaken, invriezen,…) of uitdelen kan enkel op aangeven (geel vlagje). Er is geen regeltje voor elke situatie, maar hou het eerlijk en zorg dat er voldoende overblijft voor de anderen.
  1. Je volgt de oogstrichtlijnen zo goed mogelijk op. Deze zal je vinden op het bord in de hut, en in de mails. Kijk steeds even op het bord voor je begint met oogsten.
  1. Er zal het nodige materiaal ter beschikking zijn om de groenten vlot te kunnen oogsten.  Berg de messen steeds weer veilig op. Spitvorken laat je gewoon op het veld staan. Voor verpakkingsmateriaal zorg je zelf.
  1. Met de wagen mag je het fietspad naar Cargill (Zijpstraat) niet nemen. Kom sowieso liefst met de fiets.
  1. We organiseren regelmatig werkdagen. Komen helpen is volledig vrijblijvend, maar doe je best om er toch minstens 1 keer per jaar bij te zijn.
  1. Respect voor het veld, de groenten, de boeren en je medeoogsters is de basis van dit project. Zonder eerlijkheid werkt het niet.
  1. Zowel het oogstrisico als de overvloed worden gedeeld tussen boeren en oogstaandeelhouders.